Rozliczenia z US

Zajmujemy sie podatkowymi księgami przychodów i rozchodów,
oraz ewidencją ryczałtową dla firm jednosobowch, spólek jawnych i cywilnych.