Czy warto rozważyć prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zdecydowanie tak, warto… Ale rozważenie tej opcji nie musi się skończyć decyzją pozytywną. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jednak dużo obowiązków i przede wszystkim wysokie koszty administracyjne. Aby się na nią zdecydować, trzeba mieć powód. Najczęściej wybieramy tę formę działalności powodowani jedną z trzech okoliczności. Bezpieczeństwo – jeśli uznajemy, że nasz biznes jest ryzykowny i chcemy chronić własny majątek, to sp. z o.o. jest dla nas dobrym rozwiązaniem. Chęć sprzedania firmy – jeśli budujemy startup i planujemy całkowite lub częściowe sprzedanie firmy, to warto założyć taką spółkę. To właśnie ze spółkami z o.o. najłatwiej i najpewniej przeprowadzać transakcje, część inwestorów wręcz wymaga, by firmy prowadziły biznes w takiej formie. Podatki i składki – jeśli chcemy obniżyć kwoty wpłacanych podatków i składek, spółka z o.o. może być świetnym pomysłem , ale należy to przeliczyć. W zależności od poziomu dochodów, wielości ich źródeł, stanu rodzinnego, branży – korzyści mogą być mniejsze lub większe. Aby miały sens, muszą być odpowiednio większe od wysokich w spółkach z o.o. kosztów administracji, w tym księgowości.